Členské příspěvky

Členové spolku, kteří nezaplatili členský příspěvek 100 Kč/rok v hotovosti, tak můžou učinit platbou na účet spolku 51-6899910287/0100 nebo pomocí QR kódu

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení člena spolku, za kterého se příspěvek platí. Za každého člena pošlete zvláštní platbu (neslučujte více příspěvků do jedné platby).

QR_člensképoplatky.png

Číslo účtu: 51-6899910287/0100

Částka: 100,- Kč